На головну
Про село Історія Гостьова Фото Повідомлення


Толока в Медведівці більше...

Вертеп 2011рік більше...

23 липня відбулася екскурсія в Гошівський монастир більше...

Вручення форми футбольні команді с.Чесники більше...

За кошти проекту на базі сільської бібліотеки буде створено інформаційний центр. більше...

Енергозберігаючі заходи в Чесниківській ЗОШ 1-2 ступенів ІІ-етап більше...

Історико-краєзнавчий нарис “Чесники — давнє село Опільського краю“ / Роман Коритко і Денис Белей/
 Біла алея /Мар'яна Яворська/
 Поезії /Мар'яна Яворська/

Чесники — давнє село Опільського краю
Чесники — давнє село Опільського краю
Роман Коритко, Денис Белей
 

cт. 96-97

Декламації про "Рідну школу" виголосили діти: Степанія Парута. Євгенія Шеремета, Богдан Шеремета. Крім цього, дитячий гурток відіграв дитячу виставу "У страха великі очі". На святі промовляв делегат з Рогатина Микола Водонос і Микола Ромах. Чистий дохід у сумі 12 зол., ЗО сот. переведено на "Рідну школу". Вражала цілковита відсутність старшого громадянства на святі. Таке саме є й по інших громадах. Молодь жалується, що їх батьки, мов закляті, відтягуються від читальні і від усякої культурної роботи. Цей об`яв дуже нездоровий і над цим повинні б застановитися наші компетентні члени..."
Згідно звіту про роботу читальні в Чесниках  за період з 1 липня
1932 до 30 червня 1933 р. у складі місцевого виділу "Просвіти` сталися деякі зміни. Якщо головою й надалі залишався Степан Сенів, то його заступником обрали коваля Михайла Шеремету. Новимим виявилися і секретар Михайло Владика і бібліотекар Дмитро Онуфрик, і господар Карло Журавінський. Незвично, що заступницею виділового вперше було обрано жінку Марію Владику, можливо ще дівчину, бо їй було тільки 19 років. Ще одним заступником став Петро Цимбалістий.
Цікавою за своїм складом була й ревізійна комісія. Суть полягає у тому, що серед трьох її членів був 58-річний солтис або, як записано у звіті, начальник громади, себто солтис Степан Сухоребський. Крім нього, до ревкомісії входили Михайло Онищук, будівничий і Василь Косцюк.
На той час просвітянський осередок села мав 107 членів, у тому числі 10 жінок. Продовжував діяти гурток "Рідної школи". Згадується прізвище учителя Юрійчука.
Якщо вести мову про Чесниківську "Просвіту" початку 30-их років, то єдності і злагоди у ній не було. Мабуть велася боротьба за керівництво осередком між ундовцями та радикалами. Доказ того -різка зміна членів виділу, що не було характерним для "Просвіти" Крім того, про негаразди у читальні свідчить відправлений 2 березня
1933 р. лист керівників повітової філії до Матірного Товариства "Просвіти" у Аьвові. Хоч зміст листа дещо сумбурний, нелогічний, натякливий і не конкретний, він документально переконує про боротьбу в селі за вплив на "Просвіту". Опублікуємо текст листа: "Повідомляємо, що... відбулися річні загальні збори тов. читальні "Просвіта" в Чесниках
По зборах, тому що не було одногідності цілого виділу у вирішуваних і правах, зризиґнувало троє виділових і контрольна комісія. З того приводу виділ читальні назначив надзвичайні загальні збори.
Перед тими зборами утворилися групи, які приєднують масово членів, виплачуючи за них по 10—15—20 сот. на рік членської вкладки, яка в цілости виносить 50 сот. Дотепер приєднано поверх 200 членів.
Без сумніву, треба ствердити, що всі ті нововписані члени не будуть дійсними членами і зараз по зборах відпадуть, бо ж усі вони без перешкоди могли бути досі членами.
Виділ філії думає зайняти становисько, що на тих надзвичайних зборах (вони відбудуться 19. III ц. г.) мають мати голос лише ті члени, які були управлені до голосування на річних загальних зборах 5.ІІ. ц. р.
Просимо Хвальний Виділ ту справу остаточно вирішити і про своє рішення нас повідомити. За виділ повітової філії "Просвіти" підписалися: голова — Андрій Гривнак і секретар — Петро Іванців.
Надійшов відповідний лист до Львова й безпосередньо з Чесник, який підписало вісім осіб. Так подаємо його зміст: "Нижче підписані члени читальні "Просвіта" в Чесниках, повіт Рогатин, вносять прохання шоби Хвальний Виділ Матірного Товариства "Просвіта" у Львові розглянув справу нижче написану:
Загальні збори у нас відбулися дня 29.1.33 р. Вибрано новий виділ. Отже, через якісь особисті порахунки зібралася компанія, котра ніколи просвітної роботи не вела і не думає вести. Нахабно записали 230 нових членів, збунтували трьох виділових, щоб зризиґнували з ниділу. На що вони погодилися і зризиґнували. Заступників неможливо було покликати, бо вони також зризиґнували. Тим самим подали почин до скликання надзвичайних зборів, котрі відбудуться дня 12.ІІІ.33.
Отже, згадана компанія пішла хата в хату і записала 230 членів до читальні, щоби тільки виграти справу особисто. Ходячи по хатах, пропагували, щоб свіжовписаний член дав 10 сотиків вкладки, щоби тільки мав голос на виборах для їх справи, а по виборі хто схоче доповнити вкладку, то доповнить, а хто не схоче, то не мусить. На що нововписані члени погодилися. За цих 230 членів вложили до каси 323 зол.