На головну
Про село Історія Гостьова Фото Повідомлення


Толока в Медведівці більше...

Вертеп 2011рік більше...

23 липня відбулася екскурсія в Гошівський монастир більше...

Вручення форми футбольні команді с.Чесники більше...

За кошти проекту на базі сільської бібліотеки буде створено інформаційний центр. більше...

Енергозберігаючі заходи в Чесниківській ЗОШ 1-2 ступенів ІІ-етап більше...

Історико-краєзнавчий нарис “Чесники — давнє село Опільського краю“ / Роман Коритко і Денис Белей/
 Біла алея /Мар'яна Яворська/
 Поезії /Мар'яна Яворська/

Чесники — давнє село Опільського краю
Чесники — давнє село Опільського краю
Роман Коритко, Денис Белей
 

ст.84-85

Діяльність Товариства "Просвіта" у Чесниках значною мірою спонукала свідомих господарів посилати своїх дітей на навчання до гімназії. У Рогатинській українській гімназії ім. Володмира Великого у 20—30-их роках навчалося чимало чесниківчан: Їжак Богдан Іванович, Яновський Адам Степанович, Шеремета Михайло Петрович, Їжак Мирон Севастіянович, згодом вони закінчили духовну семінарію і стали священиками. Крім них, учнями гімназії були: Онищук Роман Остапович, Сухоребський Василь Михайлович, Кечок Марія Григорівна, Кордунський Мирон Михайлович, Шеремета Северин Михайлович, Гривнак Богдан Семенович, Петришин Михайло Петрович, Росоловський Дмитро Михайлович, Росоловський Ярослав Михайло¬вич і Шеремета Василь Григорович. Польську гімназію ім. Петра Скарги закінчив Аксельрод (Арсен) Борис Семенович.
Очевидно, агітація рогатинського адвоката Семена Гладкого на просвітянських зборах у Чесниках даром не пропала, бо вже у тому ж 1924 р. у селі організувалася господарсько-споживча спілка "Власна поміч", у 1928 р. — кредитова кооперація "Єдність". Про їх організа¬торів та діяльність повідомимо трохи згодом.
Досить активно у Чесниках працював кружок Українського Педагогічного Товариства ім. Тараса Шевченка, яке мало великий вплив на піднесення національного життя села, його духовного про¬будження в умовах чужоземного поневолення.
Перша філія Товариства, яке тоді називалося Руським Педагогічним, була заснована в Рогатині у 1896 р. Його організаторами були прогресивні священики і громадські діячі, зокрема о. І. Мако-гонський, о. И. Яворський і учитель А. Ґурґула. У 1912 р. організація дещо змінила назву і почала іменуватися Українським Педагогічним Товариством (УПТ), а Рогатинська філія була реорганізована у гурток. До Першої світової війни такого гуртка у Чесниках не було. Лише в 1921 р. жителі села звернулися з листом до головної Управи "Рідної школи" (так називалося товариство) з проханням дозволити у Чесниках створити сільський осередок і прийняти його під свою оруду. Треба відзначити, що діяльність "Рідної школи" зазнавала утисків від польських властей, і все ж осередки Товариства своєю дієвістю мали великий вплив на населення. Як писав дослідник діяльності "Рідної школи" Дмитро Герцюк у статті "Діяльність учительських товариств і організацій на Рогатинщині (Збірник "Рогатинська Земля: історія та сучасність," т. І). Заслуга товаритсва передусім у тому, що воно зуміло своїми гаслами, кличами, ідеями розбудити в широких народних масах потребу в освіті, піднести вагу і значення рідної школи як першорядного чинника національного відродження". У 1925 р. виник осередок Товариства чи, як його тоді називали кружок "Рідної школи" і в Чесниках.
У державному історичному архіві Львова зберігаються прото¬коли його зібрань. Перші загальні збори кружка "Рідної школи" ім. Т. Шевченка відбулися 4 січня 1925 р. о 3 годині пополудню у власній домівці. Збори відкрив управитель школи Микола Ромах і представив повітових делегатів з філії "Рідної школи" — Василя Ратича і Івана Верб`яного, професорів Рогатинської гімназії. Він же чапропонував головою зборів обрати о. Євгена Вітошинського, який на секретаря покликав Гринька Кечка.
Статут Товариства "Рідної школи" зачитав Іван Верб`яний і розповів про його мету. Відразу до кружка записалося 34 члени. Вкладка — 2 зол. щорічно. На пропозицію Миколи Ромаха обрали старшин сільського кружка: голова — о. Євген Вітошинський, до ниділу — Стаха Онищука, Стефана Сухоребського, Стефана Васьківа,  Гриця Владику, Івана Твердика. Заступниками виділових стали: Іван Шеремета, син Яцка, Василь Шеремета. З промовою виступив гість з Рогатина Василь Ратич і закликав усіх до активної праці.
А 15 січня 1925 р. о 6 годині вечора відбулося .перше, назване конституційним, засідання старшин кружка. Були присутні: о. Євген Вітошинський, Стах Онищук, Стефан Васьків, Іван Шеремета, Григорій Владика, Іван Твердик і Микола Ромах. Старшини розподілили між собою обов`язки. Як повідомлялося, збори обрали головою о. Євгена Вітошинського, а засідання старшин обрали його заступником — Стефана Сухоребського, писарем — Стаха Онищука, скарбником — Стефана Васьківа, бібліотекарем — Івана Шеремету, господарем — Гриця Владику.
За пропозицією директора школи Микола Ромаха село поділили на п`ять районів, щоб Легше було збирати грошові датки на потреби Рідної школи".