На головну
Про село Історія Гостьова Фото Повідомлення


Толока в Медведівці більше...

Вертеп 2011рік більше...

23 липня відбулася екскурсія в Гошівський монастир більше...

Вручення форми футбольні команді с.Чесники більше...

За кошти проекту на базі сільської бібліотеки буде створено інформаційний центр. більше...

Енергозберігаючі заходи в Чесниківській ЗОШ 1-2 ступенів ІІ-етап більше...

Історико-краєзнавчий нарис “Чесники — давнє село Опільського краю“ / Роман Коритко і Денис Белей/
 Біла алея /Мар'яна Яворська/
 Поезії /Мар'яна Яворська/

Чесники — давнє село Опільського краю
Чесники — давнє село Опільського краю
Роман Коритко, Денис Белей
 

ст.70-71

щоб без його участі в селі не проходили жодні фестини чи якісь інші громадські акції.
Оскільки о. Михайло Блозовський — знакова постать не лише як священик, але й в українській політиці 30-их років XX ст., то зупинимося на його ідеологічному світогляді. Він належав і був одним з організаторів у 1933 р. політичної партії під назвою "Фронт національної Єдности" (ФНЄ), що зародилася на тлі важкої політичної ситуації на українських землях, які окупувала Польща. Ідейним натхненником такої партії був відомий український політик 20—30-их років минулого століття, учасник національно-визвольних змагань у 1914—1920 рр., один з засновників УВО і УНДО, неодноразовий в`язень польських тюрем, журналіст за фахом, редактор газети "Новий Час" Дмитро Піліїв.
Щоб зрозуміти політичні позиції о. Михайла Блозовського, необхідно навести невеличку історичну довідку причини організації ФНЄ. Непогоджуючись з угодовською політикою керівництва УНДО щодо Польщі, і не визнаючи тактики терору ОУН, Дмитро Паліїв замислив створити нову формацію, яка була б чимось середнім між тими партіями. Зародком ФНЄ стала ідеолгічна група газети "Новий час", що постала в 1933 р. і невдовзі перетворилася в організаційний комітет, у складі: С. Герасимович (голова), Д. Паліїв (секретар) і три члени — о. М. Блозовський, В. Кохан і Л. Савойка. Цей комітет й створив партію Фронт національної Єдности. Практично новостворена партія мало чим відмінялася від ОУН. Більші відмінності і розходження були з УНДО.
Нагадаємо, що керівну роль в УНДО якоюсь мірою здійснювали греко-катодицькі священики і позиція о. Михайла Блозовського викликала у них обурення. Один з діячів УНДО о, Л. Куницький прилюдно ганив свого колегу і вимагав пояснити, як о. М. Блозовський, католицький священик, міг підписати тези "Фронту національної Єдности". Він закинув йому в релігійному плані єресь і в соціальному — більшовизм. Священик о. Михайло Блозовський опублікував у газеті "Мета" (ч. 48 за 1933 р.) відповідь о. Л. Куницькому з приводу його звинувачень. Газета "Новий Час" (ч. 271 за 1933 рр.) передрукувала статтю о. М. Блозовського зі своїми коментаріями. Ось що писав з того приводу :"Не сподівався я, що ясні тези "Фронту національної Єдности" викличуть, які-небудь сумніви та що Всч. о. прелат Л. Куницький замість вияснити їх у дружній розмові зі мною, вибире щлях прилюдного запиту католицького священика до другого католицького священика, осуджуючи останнього в...єресі!
Вже сам запит того роду на мою адресу, як католицького священика, вважаю обидою, яку в ім`я Христа о. Л. Куницькому прощаю. А щоб такий запит появився прилюдно, відповідаю теж прилюдно".
Далі о. М. Блозовський стверджує, що під християнською релігією пін розумів і розуміє католицьку релігію. Відносно тези про конечність релігійного з`єднання всіх українців в одній церкві о. М. Блозовський пише: "Доказувати конечність і корисність релігійного з`єднання хіба зайво. Наші противники змагають до того, щоби нас за всяку ціну роз`єднати. Хто має очі, бачить усі ті шляхи, якими йдуть на нас. Ми мусимо протиставити з`єднання Української Нації на всіх полях, у тому числі й на релігійному.
Виходячи з релігійних міркувань, бачу ясно, що з`єднання може наступити тільки в католицькій церкві. Але чи до іншого виснову може хто-небудь дійти, розглядаючи проблему з національного становища? Православна церква на східній Україні знищена. Православна церква в Польщі пішла у повну залежність від держави. Вона була й остала по духові й персональному складові чужим чинником для Української Нації. Є тільки одинока Церква серед Українського Народу. Це греко-католицька Церква. З цього заложення вийшов Фронт Національної Єдности. Змагатиме він рівно ж до того, щоби у тій правді переконати всіх українців, як теж змагатиме він до того, щоб греко-католицька Церква не забула ніколи про велику місію, що стоїть перед нею у всеукраїнському масштабі".
Далі переходить о. М. Блозовський до зачіплених о. А. Куницьким слів, що "Фронт Національної Єдности" визнає право власності на аемлю тільки за тими, що на ній працюють. "До природних особових прав людини, — пише о. М. Блозовський, — належить теж право приватноі власносте. Але інституція приватної власносте не є сама для себе ціллю".